Categoria: Back Office BPO

Els processos de transformació digital van més enllà d'optimitzar i fer més eficient la cara visible del negoci.

Per darrere, el que el client i usuari no veu, està ple d'innombrables transaccions, tasques i processos, tot un engranatge d'accions de back office perquè el ciutadà rebi el que cerca d'una manera senzilla, ràpida, usable i de qualitat, així com buscant la rendibilitat per a l'empresa.

Estalvi, productivitat i valor afegit són 3 de les claus dels processos de transformació digital que comencen amb l'automatització dels processos de back office.

Les tasques de back office són fonamentals per a la gestió de qualsevol negoci:

1

Crear usuaris

2

Verificar dades

3

Contrastar informació

4

Visar documents

5

Comptabilitat

6

Pagaments a proveïdors

7

Incidències i reclamacions

8

Factures

9

Control de RRHH

10

Recepció de sol·licituds

11

Control d'entrades i sortides

12

Notificacions electròniques

13

Correspondència

14

Recobraments

15

Dades normalitzades

16

Demandes

17

Validar la documentació legal de proveïdors

MÉS INFORMACIÓ

Nom i Cognom
Empresa
Telèfon
Email *
Comentaris:

Perquè un negoci sigui més eficient, l'automatització dels processos de back office és essencial perquè són processos que no aporten valor a la generació del negoci però són imprescindibles per al seu funcionament, porten molt temps i costos ocults a més de fer l'ús de RRHH infravalorant el seu potencial per a l'empresa.

Minimitza el temps i cost de la gestió d'aquests processos maximitzant el valor dels teus RRHH derivant el seu treball cap a tasques que aportin valor al negoci.

Exemple de Back Office per a validació de la documentació de proveïdors:

El control total sobre la documentació necessària de proveïdors facilita la coordinació d'activitats empresarials i simplifica els tràmits per a una correcta homologació de proveïdors.

Per a reduir riscos en l'àmbit de Prevenció de Riscos, Blanqueig de Capitals o Solvència Financera cada sector té una documentació susceptible de ser revisada. La més habitual es:

 • Certificat de pagament de la Seguretat Social
 • Certificat de pagament en l'Agència Tributària
 • TCs
 • Pla de Contingències
 • Certificacions ISO
 • Informes d'auditoria
 • Informes de solvència
 • Assegurances

Algunes de les validacions necessàries per a garantir el compliment legal de la documentació de proveïdors son:

 • Data dins del termini de vigència
 • Abast de les certificacions ISO semblant a les descrites pel client
 • Caràcter positiu del certificat AEAT
 • No existència de deute amb la Seguretat Social
 • Activitat de l'assegurança de Responsabilitat Civil semblant al descrit pel client
 • Validació del CIF
 • Coincidència del número de pòlissa del rebut bancari amb el de RC

Automatització dels processos de back office

El control d'aquesta documentació és una càrrega de temps i gestió per als recursos interns de qualsevol companyia que impedeix que se centrin en la seva core business.

Des de Normadat ens encarreguem de garantir el compliment legal respecte a l'actualització i gestió de la documentació de proveïdors.

APLICACIONS D'ÚS

Els primers implicats en què la documentació d'un nou proveïdor, o d'un proveïdor en actiu, estigui al dia.
Més enllà del compte de resultats, presentar balanç de l'acció social i el comportament ètic de l'empresa o organització, en relació als seus objectius i als de tercers directament o indirectament implicats, té repercussions positives en les polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC) i per a això, cal mantenir controlada i amb seguiment la documentació dels proveïdors i tercers amb els quals es treballa.
Responsables del compliment legal de tots els processos interns i externs relacionats amb l'empresa, incloent-hi les subcontractacions.
workflow de validación de documentos para homologación de proveedores
Política de cookies

Aquesta pàgina utilitza cookies de tercers per millorar la teva navegació i experiència d'usuari.