Categoria: Gestió Documental

ARXIVÍSTICA AMB NORMADAT

Arxivística, Organització i Tractament de Documents

Organització d'arxius i prestatgeries d'arxiu en Normadat. L'organització d'arxius és una labor fonamental per a mantenir uns criteris de qualitat i eficàcia en l'accés a la documentació generada.

 Normadat ha desenvolupat al llarg de més de 30 anys, una sòlida experiència en haver participat en diferents projectes en el camp de l'organització d'arxius, tant en l'empresa privada com en l'Administració Pública.

 En els organismes oficials, i atès que la documentació generada pertany al patrimoni públic, cobra especial importància el compliment de les premisses anteriors.

 Els processos que es deriven de l'organització d'un arxiu es poden realitzar tant en les oficines de Normadat com en les dependències del client.

 Per a aconseguir l'eficiència en les estanteríias d'arxiu és necessari aplicar un criteri procedimentat y adequat al tipus de document emmagatzemat.

Arxivística - custòdia d'arxiu

MÉS INFORMACIÓ:

Nom i Cognom
Email *
Empresa
Telèfon
Comentaris:

GESTIÓ DE DADES I SERVEIS EN ARXIUS

Normadat realitza projectes de tractament arxivístic en qualsevol fase de l'arxiu (oficina, arxiu central, arxiu intermedi i arxiu històric) i compta amb una plantilla de professionals amb formació arxivística i experiència acreditada en projectes de tractament de fons documentals tant en institucions privades com públiques.

 Aquest tractament és essencial per a la conservació i difusió del patrimoni documental i coneixement dels mateixos així com de la seva preservació.

 El tractament documental engloba les següents fases:

 • Identificació dels òrgans productors de cada unitat administrativa.
 • Organització, incloent la classificació i ordenació de les unitats documentals, donant com a resultat el Quadre de Classificació.
 • Enregistrament en aplicació informàtica d'arxiu que permet l'obtenció d'instruments de descripció seguint les normes internacionals ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, ISDF ..., i la recuperació i intercanvi d'informació.
 • Signaturado i instal·lació dels documents en els seus corresponents dipòsits.
 • Valoració d'aquests, que permeten establir polítiques de conservació i expurgo de la documentació, així com aplicar procediments de transferència de la documentació a la següent fase d'arxiu.
 • Assistència tècnica en gestió electrònica de documents, digitalització, implantació de programari documental.
arxiu digitalitzat, la nova arxivística, transformació digital
optimització del temps amb organització d'arxiu

SERVEIS A BIBLIOTEQUES

Els Serveis en Arxius i Biblioteques comprenen una sèrie d'actuacions especialitzades amb personal qualificat per als quals Normadat ofereix solució.

Normadat compta amb un equip de professionals, amb àmplia experiència en la catalogació de tota mena de materials bibliogràfics, basada en:

 • Regles de Catalogació
 • Normes ISBD
 • Format MARC21
 • IBERMARC
 • RDA

i adaptada a cada tipologia documental (monografies, manuscrits, publicacions periòdiques i materials especials com: material gràfic, material cartogràfic, arxiu sonor, material audiovisual, partitures...)

Els següents serveis aporten el valor d'una gestió integral a la gestió de les biblioteques:

 

 • Classificació, organització i registre d'autoritats
 • Gestió de publicacions periòdiques
 • Digitalització de llibres
 • Desenvolupament i gestió de recursos digitals aplicats a la biblioteca
 • Suport en Recursos Humans a la gestió bibliotecària i museística
biblioteca prestatgeries de llibres
catalogació de llibres

Catalogació de llibres

Normadat realitza tot el procés de tractament de qualsevol mena de material bibliogràfic.

 • Catalogació-descripció
 • Classificació
 • Control d'autoritats
 • Registre de còpia
 • Procés tècnic dels fons

La realització de tots aquests processos sempre es fa sota les normes i estàndards aplicables a les biblioteques, així com les pròpies establertes per cada biblioteca en el “Manual de Procés Tècnic”

Normadat compta amb una acreditada experiència en processos relacionats amb la gestió documental pel que disposa de personal especialitzat en biblioteques.

Digitalització de Llibres

Amb la digitalització de llibres s'aconsegueixen diversos objectius:

 • Preservació dels fons originals ja que les consultes es poden realitzar sobre la imatge digitalitzada.
 • Còpia exacta de l'original que en cas de catàstrofe assegura que no es perdi per complet el coneixement contingut en l'exemplar.
 • Realització de consultes molt més ràpides en realitzar-se sobre un suport digital.

Per a fer aquests treballs Normadat disposa d'escàners especials per a llibres (escàners zenitals), amb els quals s'aconsegueix una imatge de molt alta qualitat, a més el nostre personal està especialitzat en el tractament d'aquesta mena de fons que pel seu valor històric i estat de conservació ha de ser especial.

Tots els treballs realitzats passen un control de qualitat sobre el 100% de les imatges, amb el que s'assegura que no es queden pàgines sense digitalitzar o mal digitalitzades.

A causa de l'estructura de Normadat, ens podem adaptar a qualsevol projecte definit pel client, adequant tots els processos per a la consecució dels objectius marcats.

digitalització de llibres amb zenital
suporti recursos humans bibliotecaris

Suport en Recursos Humans

El nostre personal especialitzat en serveis d'Informació Bibliogràfica, també dona servei de suport per a l'atenció dels usuaris de la Biblioteca i serveis de dinamització i activitats culturals en museus i biblioteques.

Els treballs es poden realitzar en les dependències del client o bé en les de Normadat que disposa d'instal·lacions pròpies per al seu desenvolupament, a més de la logística necessària per al transvasament de fons.

En els últims anys la gestió de les biblioteques ha sofert alguns canvis organitzatius, la qual cosa ha portat a externalitzar alguns dels seus serveis.

Entre els avantatges que aquest sistema pot aportar destaquen:

 • Optimització del temps emprat en les diferents tasques
 • Possibilitat d'ampliació dels serveis
 • Flexibilitat en la gestió d'alguns serveis
 • Reducció de costos
 • Prestació més eficient dels serveis

Normadat aporta un personal qualificat en totes les àrees en les quals existeixi una necessitat, com ara: atenció a usuaris, gestió de bases de dades, processos tècnics, preparació de bibliografies, organització i classificació, formació, etc…

MÉS INFORMACIÓ:

Nom i Cognom
Email *
Empresa
Telèfon
Comentaris:
Política de cookies

Aquesta pàgina utilitza cookies de tercers per millorar la teva navegació i experiència d'usuari.